Nadia Simonato

“mio padre Tokujiro Namikoshi” #Shiatsu